Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her!


 
                   

Utsatt skatt modellen
 

 

I forbindelse med regnskapsmessig behandling av inntekstsskatt brukes følgende definisjoner

Regnskapsmessig resultat/ resultat før skatt
Overskuddet eller underskuddet før resultatføring av kostnader til skatt (skattekostnad)
 
Skattepliktig resultat
Skattepliktig nettoinntekt for perioden fastsatt i samsvar med skattereglene.
 
Skattekostnad
Resultaført skatt som er sammenstilt med regnskapsmessig resultat. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel. Skattekostnaden kan i noen tilfeller vær et kreditbeløp, en skatteinntekt.
 
Betalbar skatt (nåværende skatt)
Skatt beregnet på grunnlag av årets skattemessige resultat
 
Utsatt skatt (skattegjeld)
Beregnet inntektsskatt som skal betales i framtidige regnskapsperioder knyttet til skatteøkende midlertidige forskjeller.
 
Utsatt skattefordel (skatteeiendel)
Beregnet skattebeløp som kan gjenvinnes i framtidige regnskapsperioder knyttet til skattereduserende midlertidige forskjeller og overføring av uutnyttet skattemessig (ligningsmessig) underskudd.