Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
 
 

FINANSLEKSIKON E
 
EBA
EBITA (Regnskap)
ECB
ECRI
Effekter
Effektiv avkastning
Effektiv avkastning per aksje (Formel)
Effektiv lånerente (Formel)
Effektiv nominell/ reell valutakurs
Effektiv rente
Effektiv verdi
Effektivitetslønn
Effektivitetsmål bank (Formel)
Effektivitetstap
EFSF
EFSM
EFTA
Egenhandel
Egenkapital
Egenkapitalbevis
Egenkapitalinstrumenter
Egenveksel
Eisberg sparebanks historie
Eiendomsbenevnelse
Eiendomsrett
Eiendomsskatt (Regnskap)
Eierseksjon
Eierskifterapport
Eks utbytte/ dividende
Ekspansiv finanspolitikk
Ekspansiv pengepolitikk
Eksport
Eksportindeks
Eksportmarked
Eksportsubsidier
Eksternalitet
Ektefellepensjon (Livrente)
Ektefelletillegg
E-lån
E-Mini
ELN - se Equity-Linked Note
Emisjon
Emisjonsbank
Emisjonsgevinst
Emisjonskurs
Emisjonsmetoder
Empirisk variabel
EMU
En bloc-avskrivning
En bloc-fond
Engangsutbetaling
Enhanced indeksering
Enkel rente
Enkelt gjeldsbrev
Enkeltpersonforetak
Enkemannspensjon
Enkle krav
Enterprise value (Formel)
EPS
EPS (Formel)
Equity-Linked Note
Erklæringer
Erstatning
Ervervsevne
ETF
Etne sparebanks historie
Etterbørs
Etterlattepensjon
Etterskuddsannuitet
Etterskuddsrente
Etterspørsel
Etterspørsel-monopol marked
Etterspørsel-oligopolistisk marked
Etterspørselsdeterminanter
Etterspørselsdrevet inflasjon
Etterspørselsfunksjon
Etterspørselskomplementaritet
Etterspørselskurve
Etterspørselssjokk
EU
Euro
Euro-Med
Eurokronemarkedet
European Credit Research Institute
Europeisk opsjon
EUWIFO
Evje Hornes sparebanks historie
EØS
Ex ante
Ex post
 
 
Røros kobberverk

 

Eksport

Salg av varer fra ett land til et annet.