Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

Anleggsdekningen

 
Anleggsdekningen

 

Anleggsdekningen viser en bedrifts økonomiske evne til å reinvestere i nye anleggsmidler. En positiv anleggsdekning oppstår når verdien er høyere enn 1, og motsatt når verdien av formelen er lavere enn 1.

Nærmere forklart

I årsrapporten til Telenor for 2018 er det i balansen notert at selskapet hadde 147 008 millioner i sum anleggsmidler, mens de hadde 69 361 millioner i sum langsiktig gjeld og 54 455 millioner i sum egenkapital.

Ved å benytte formelen ovenfor skulle dette tilsi at Telenor i 2018 hadde en anleggsdekning på;

69 361 + 54 455 / 147 008 = 0,84

Ut fra dette kan vi konkludere med at Telenor i 2018 ikke hadde en positiv anleggsdekning, men den var heller ikke avskrekkende dårlig.