Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 

 
                   

 


Arbeidskapital

 

Differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld i en balanseoppstilling.  I kommuner ofte benyttet som uttrykk for handlingsrom.

Arbeidskapital

 

Det er ønskelig at denne utgjør 10 -15 % av omsetningen.

Eksempel

Kjells kiosk AS

Balanse per 31.12

20x3

20x2

20x1

Anleggsmidler 38 000 35 000 18 000
Varelager 10 400 12 400 10 000
Andre omløpsmidler 21 600 12 600 12 000
Omløpsmidler 32 000 25 000 22 000
  70 000 60 000 40 000
       
Egenkapital 21 500 8 500 7 500
Langsiktig gjeld 23 500 24 500 14 500
Kortsiktig gjeld 25 000 27 000 18 000
  70 000 60 000 40 000

I dette eksempelet vil arbeidskapitalen for 20x3 være (32 000 - 25 000) = 7 000.

En annon måte å beskrive arbeidskapital på kan være som på bildet under.

 

Lær om regnskap 4

Hvis du ønsker å øve deg på denne formelen, kan du kjøpe øvningsoppgaver fra Finansleksikonet.

Klikk på bildet nedenfor og laste ned Lær om regnskap 4. Da får du mer enn 40 oppgaver om hvordan en analyserer regnskapet.

Lær om regnskap 4