Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

Avkastning på syssesatt kapital

 
Avkastning på sysselsatt kapital

 

Nærmere forklart.

Med sysselsatt kapital menes totalkapitalen minus rentefri gjeld.

På grunn av manglende konsitens i totalkapitalrentabiliteten er det vanlig i stedet å beregne avkastning på sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital er egenkapital pluss netto retebærende gjeld.

Avkastningen på sysselsatt kapital (Return on Capital Employed, ROCE) viser hvor godt selskapet lykkes i å hente inn egenkapitalen som ble gjort tilgjengelig av eiere og långivere. Målingen viser dermed selskapets avkastning uavhengig av finansieringsvalget. Sysselsatt kapital består av de totale eiendeler i balansen (forvaltningskapitalen) minus ikke rente-bærende gjeld.

Formelen kan også skrives som

Avkastning på sysselsatt kapital

 

eller som

Avkastning sysselsatt kapital