Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

Balanse

 

Del av et regnskap som viser selskapets økonomiske stilling på et gitt tidspunkt, som regel ved slutten av året.

Balansen består av aktiva på venstre side og passiva på høyre side. Aktiva er alle eiendeler som kan omsettes i rene penger på kort sikt (normalt innen ett år), mens passiva er den gjelden som selskapet har ovenfor sine eiere og leverandører/ bankforbindelser.

Der det er differanse mellom gjeld og eiendeler, vil bedriftens egenskapital endres for å bringe de to sidene i balanse.