Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

 


REGNSKAPSLEKSIKON A
 
A dato
A konto
A konto betaling
A meta
A viso
A vista
AAA
AAA-CPA
A-Aksje (Finans)
Abandon - se Abandonering (Finans)
Abc-analyse
ABC metoden - se Aktivitetsbasert kalkulasjon
Absolutt differansekostnad
Administrasjonskostnader
Administrerte priser
Adopsjonsprosess
Affeksjonsverdi
Agent
Agentkostnad
Agentur
Agenturforretning
Agentvirskomhet
Aktivitet
Aktivitetsbasert kalkulasjon
Akkord
Akkordarbeid
Akkordkommisær
Akkordlønn
Akkordstyre
Akkreditere
Akkreditiv
Akkumulerte avskrivninger
Aksept
Aksept (veksel)
Aksept in blanko
Akseptant
Akseptkreditt
Aksjebrev (Finans)
Aksjeemisjon (Finans)
Aksjegevinst (Finans)
Aksjeinnbydelse (Finans)
Aksjekapital (Finans)
Aksjekapitalens avkastning (Formel)
Aksjeklasser (Finans)
Aksjekurs (Finans)
Aksjeprotokoll
Aksjers matematiske verdi (Formel)
Aksjers regnskapsmessige verdi
Aksjers substansverdi
Aksjers tegningskurs
Aksjetegning
Aksjeselskap (Finans)
Aksjonær
Aktiv finansiering
Aktiv solidaritet
Aktiva
Aktivakonto
Aktivaside
Aktivens inntjeningsevne
Aktivens omsetningshastighet (Formel)
Aktiver
Aktivere
Aktivitet
Aktivitetsbasert kalkulasjon
Aktivitetsgrad (Formel)
Aktualselvkost
Allmenaksjeselskap ASA (Finans)
Alminnelig inntekt (Finans)
Alminnelig havari
Alminnelig omsetningsoppgave
Alternativ inntekt
Alternative goder
Alternative kostnader
Alternativkostnad
Alternativverdi
Amortisering - se Amortisasjon
Amortisasjon (Finans)
an
Analogimetode
Anbefalt postforsendelse
Anbud
Anbudskartell
Andelslag (Finans)
Andelspris
Anleggsaktiver - se Anleggsmidler
Anleggsdekningen (Formel)
Anleggsformue
Anleggskapital
Anleggskoeffisient (Formel)
Anleggskontrakter
Anleggsmidler
Anleggsrisiko
Anleggets effektivitetsgrad (Formel)
Annen egenkapital
Annuitet
Annuitet med konstant vekst
Annuitetslån (Finans)
Annuitetsmetoden
Annulere
Anonymt selskap
Anordningsprinsippet
Anskaffelse av finansielle midler
Anskaffelseskost - se Anskaffelsespris
Anskaffelsespris
Ansvar in solidum
Ansvarlig kapital
Ansvarlig lånekapital (Finans)
Ansvarlig selskap: ANS og DA (Finans)
Antall årsverk
Antatt inntekt
Antesipativ aktiver
Antesipativ inntekt
Antesipativ post
Antesipativ utgift
Anvedelse av finansielle midler
Anvisning
Arbeider
Arbeidsbetingelser
Arbeidsdeling
Arbeidsgiver
Arbeidsgiveravgift
Arbeidsintensitet (Formel)
Arbeidsintensiv industri
Arbeidskapital
Arbeidskapital (Formel)
Arbeidskraft
Arbeidskrevende industri
Arbeidsledelse
Arbeidslønn
Arbeidsproduktivitet (Formel)
Arbeidsrotasjon
Arbeidstaker
Arbeidsverdilære
Arbeidsverditeori
Areal
Artsbestemt kjøp
Assignant
Assignasjon - se Anvisning
Assignat
Assignatar
Atomistisk konkurranse
Atomistisk marked
Atomistisk tilpasning - se Mengdetilpasser
Auksjon
Auksjonsforretning
Automathandel
Autonom investering
Aval (Finans)
Avalist (Finans)
Avalkreditt (Finans)
Avalveksel (Finans)
Avanse
Avbetaling (Finans)
Avdrag (Finans)
Avdragslån (Finans)
A-varehus - se Varehus
Avbetalingshandel - se Avdragshandel
Avbetalingskjøp
Avbetalingssalg - se Avbetalingskjøp
Avbetalingsselskap - se Finansieringsselskap
Avdragsbetaling
Avdragshandel
Avgiftsfritt salg
Avgiftspliktig salg
Avgreningsposter
Avisoveksel
Avistaremburs (Finans)
Avistaveksel
Avkastning (Finans)
Avkastningsgrad (Formel)
Avledet behov
Avledet etterspørsel
Avsetning
Avsetningskurve
Avskrivning
Avskrivning - amortisasjonsmetoden
Avksrivning - annuitetsmetoden
Avskrivning pr. produsert enhet
Avskrivning som finansieringskilde
Avskrivningsfond
Avskrivningsformer
Avskrivningsgrunnlag
Avskrivningsmetoder
Avskrivningssatser
Avskrivningstid
Avstandsfrakt
Avtagende grensenytte - se Grensenytte
Avtagende skalutbytte - se Skalautbytte
Avtagende utbytte
Avtaker
Avtakerkreditt
Avtale
 

Gode økonomiske råd til den nye bedriftseieren.


Har du en god forretningsidé og er klar til å sette den ut i live? Vil du eie din egen bedrift og være din egen sjef? Du er absolutt ikke alene om å drømme om dette, og hvert eneste år er det mange hundre eventyrlystne menn og kvinner som starter sin egen bedrift. 
Dessverre er det også mange som må gi opp drømme om å drive en egen bedrift. De har ideene og de får kunder, men de får aldri økonomien til å gå i pluss. Veldig ofte er dårlig planlegging, manglende budsjett og dårlig økonomisk styring årsaken til konkursen. Her er noen gode økonomiske råd til deg som ny bedriftseier. 

1. Formuler klare mål og delmål. 

Når man etablerer en bedrift, ønsker man selvsagt å tjene penger og realisere drømmer. Et bra utgangspunkt, men diffust. Du må ta deg tid til å skrive ned hovedmålet, og delmål som må oppnås på vei til hovedmålet. Jo mer presis du er, jo enklere er det å sjekke om du er på rett vei. 

2. Skriv en forretningsplan.


Basert på målene, må du formulere en forretningsplan. Den må skrives og helst vurderes av en utenforstående.  En nøytral part vil kunne stille kritiske spørsmål, så dere kan løse problemene før de blir for store. Et klassisk problem er at man oppdager at produksjonskostnadene er for høye i forhold til hva kundene er villig til å betale. Oppdager du dette for sent, sitter du igjen med et stort varelager du ikke kan tjene penger på. 

Bilde: Pixabay


3. Få regnskapssystemet på plass fra dag en.

Det er mye som skal på plass når man etablerer et nytt selskap. Markedsføring, registering i ulike registre, kanskje må du etablere et varelager, det er stressende. I en slik situasjon er det mange som setter regnskapet på vent. 

Ulempen med dette er at man da må bruke mye tid på å registrere alle transaksjoner rett før skatten skal betales. Eller rett før andre offentlige avgifter skal betales inn. Uten et godt system, klarer du ikke å få oversikten. I verste fall fører dette til at du ikke får betalt skatt eller andre offentlige avgifter og blir pålagt dagbøter av staten. 

4. Legg budsjettet inn i regnskapssystemet.

Det er overraskende hvor mange investorer og gründere som glemmer å sette opp et budsjett og etablere rutiner for å følge budsjettet. Et profesjonelt regnskapssystem har budsjett maler man kan bruke, og de hjelper deg å huske viktige poster som skatter, avgifter og moms. Da blir det enklere å finne ut om det er mulig å tjene penger på produktet/tjenesten.  


Budsjettet vil videre hindre ukritisk investering i selskapet. Tenk på dette som å satse på casinospill. Du ønsker å vinne en bonus, slik som en Norgesspill bonus, men du kan ikke bare satse ukritisk. Da risikerer du bruker mye mer penger på å få bonusen enn bonusen er verdt. Resultatet: du taper penger. Skal bedriften lykkes uten å ruinere deg, må du være villig til å investere og være villig til å si: nok er nok og legge ned.

 

5. Etablere gode rutiner.

Det er utfordrende å være sin egen sjef og har du lite ledererfaring kan du fort miste oversikten. Selv erfarne ledere kan lett la seg fange av den daglige driften og ikke se langt nok frem i tid. 

Skal bedriften lykkes må det etableres gode økonomiske rutiner. Et eksempel er å ha en fast dag i uken hvor man går igjennom regnskapet.  Da er regnskapet alltid oppdatert, og du vil raskt kunne fange opp negative trender. Kanskje selger et produkt dårlig flere uker på rad. Da er det på tide å vurdere å stoppe produksjonen så du ikke blir sittende med et verdiløst og stort lager.