Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

REGNSKAPSLEKSIKON A
 
A dato
A konto
A konto betaling
A meta
A viso
A vista
AAA
AAA-CPA
A-Aksje (Finans)
Abandon - se Abandonering (Finans)
Abc-analyse
ABC metoden - se Aktivitetsbasert kalkulasjon
Absolutt differansekostnad
Administrasjonskostnader
Administrerte priser
Adopsjonsprosess
Affeksjonsverdi
Agent
Agentkostnad
Agentur
Agenturforretning
Agentvirskomhet
Aktivitet
Aktivitetsbasert kalkulasjon
Akkord
Akkordarbeid
Akkordkommisær
Akkordlønn
Akkordstyre
Akkreditere
Akkreditiv
Akkumulerte avskrivninger
Aksept
Aksept (veksel)
Aksept in blanko
Akseptant
Akseptkreditt
Aksjebrev (Finans)
Aksjeemisjon (Finans)
Aksjegevinst (Finans)
Aksjeinnbydelse (Finans)
Aksjekapital (Finans)
Aksjekapitalens avkastning (Formel)
Aksjeklasser (Finans)
Aksjekurs (Finans)
Aksjeprotokoll
Aksjers matematiske verdi (Formel)
Aksjers regnskapsmessige verdi
Aksjers substansverdi
Aksjers tegningskurs
Aksjetegning
Aksjeselskap (Finans)
Aksjonær
Aktiv finansiering
Aktiv solidaritet
Aktiva
Aktivakonto
Aktivaside
Aktivens inntjeningsevne
Aktivens omsetningshastighet (Formel)
Aktiver
Aktivere
Aktivitet
Aktivitetsbasert kalkulasjon
Aktivitetsgrad (Formel)
Aktualselvkost
Allmenaksjeselskap ASA (Finans)
Alminnelig inntekt (Finans)
Alminnelig havari
Alminnelig omsetningsoppgave
Alternativ inntekt
Alternative goder
Alternative kostnader
Alternativkostnad
Alternativverdi
Amortisering - se Amortisasjon
Amortisasjon (Finans)
an
Analogimetode
Anbefalt postforsendelse
Anbud
Anbudskartell
Andelslag (Finans)
Andelspris
Anleggsaktiver - se Anleggsmidler
Anleggsdekningen (Formel)
Anleggsformue
Anleggskapital
Anleggskoeffisient (Formel)
Anleggskontrakter
Anleggsmidler
Anleggsrisiko
Anleggets effektivitetsgrad (Formel)
Annen egenkapital
Annuitet
Annuitet med konstant vekst
Annuitetslån (Finans)
Annuitetsmetoden
Annulere
Anonymt selskap
Anordningsprinsippet
Anskaffelse av finansielle midler
Anskaffelseskost - se Anskaffelsespris
Anskaffelsespris
Ansvar in solidum
Ansvarlig kapital
Ansvarlig lånekapital (Finans)
Ansvarlig selskap: ANS og DA (Finans)
Antall årsverk
Antatt inntekt
Antesipativ aktiver
Antesipativ inntekt
Antesipativ post
Antesipativ utgift
Anvedelse av finansielle midler
Anvisning
Arbeider
Arbeidsbetingelser
Arbeidsdeling
Arbeidsgiver
Arbeidsgiveravgift
Arbeidsintensitet (Formel)
Arbeidsintensiv industri
Arbeidskapital
Arbeidskapital (Formel)
Arbeidskraft
Arbeidskrevende industri
Arbeidsledelse
Arbeidslønn
Arbeidsproduktivitet (Formel)
Arbeidsrotasjon
Arbeidstaker
Arbeidsverdilære
Arbeidsverditeori
Areal
Artsbestemt kjøp
Assignant
Assignasjon - se Anvisning
Assignat
Assignatar
Atomistisk konkurranse
Atomistisk marked
Atomistisk tilpasning - se Mengdetilpasser
Auksjon
Auksjonsforretning
Automathandel
Autonom investering
Aval (Finans)
Avalist (Finans)
Avalkreditt (Finans)
Avalveksel (Finans)
Avanse
Avbetaling (Finans)
Avdrag (Finans)
Avdragslån (Finans)
A-varehus - se Varehus
Avbetalingshandel - se Avdragshandel
Avbetalingskjøp
Avbetalingssalg - se Avbetalingskjøp
Avbetalingsselskap - se Finansieringsselskap
Avdragsbetaling
Avdragshandel
Avgiftsfritt salg
Avgiftspliktig salg
Avgreningsposter
Avisoveksel
Avistaremburs (Finans)
Avistaveksel
Avkastning (Finans)
Avkastningsgrad (Formel)
Avledet behov
Avledet etterspørsel
Avsetning
Avsetningskurve
Avskrivning
Avskrivning - amortisasjonsmetoden
Avksrivning - annuitetsmetoden
Avskrivning pr. produsert enhet
Avskrivning som finansieringskilde
Avskrivningsfond
Avskrivningsformer
Avskrivningsgrunnlag
Avskrivningsmetoder
Avskrivningssatser
Avskrivningstid
Avstandsfrakt
Avtagende grensenytte - se Grensenytte
Avtagende skalutbytte - se Skalautbytte
Avtagende utbytte
Avtaker
Avtakerkreditt
Avtale
 
Hurtigruten

 

Kilde: Hurtigruten

Allmenaksjeselskap ASA

Et allmennaksjeselskap er et aksjeselskap med begrenset ansvar for deltakerne (eierne). At ansvaret for aksjeeierne er begrenset, betyr at de ikke har plikt til å yte høyere innskudd i selskapet enn det som følger av aksjetegningen, og at de kun kan pålegges å betale noe av selskapets gjeld når dette er spesielt avtalt.