Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

REGNSKAPSLEKSIKON P
 
P/B (Finans)
P/E (Finans)
Pantegjeld
Pantelån (Finans)
Panterett (Finans)
Partiell likevekt
Partisipasjonsforretning
Partrederi
Passiv finansiering
Passiv interessent
Passiva
Passivakonto
Passivasiden
Passiver
Periodeavgrensning
Periodebegreper
Periodeinntekt
Periodekostnad
Periodisering
Periodisering av inntekter
Periodisering av utgifter
Periodiseringsprinsippet
Periodisk gjennomsnittspris
Permanent resultatforskjell
Personinntekt
Personfradrag (Finans)
Personlig selskap
Plankjøp
Plankostnader
Plansalg
Plassagent
Plasshandel
Porteføljeprinsippet
Polypolmarked - se Atomistisk marked
Positiv differanseinntekt
Positiv grenseinntekt
Positiv verdibeholdning
Positive resultatenheter
Positivt regnskap
Postanvisning
Postordreforretning
Potensiell kunde
Premielønn
Prestasjonsrabatt
Primobeholdning
Primæretterspørsel
Primærkostnader
Primærmarked
Primærvirksomhet
Primære etterspørselsdeterminanter
Prioritert fordring
Pris
Prisavslag - se Rabatt
Prisavtale
Prisavvik (direkte materialer)
Prisavvik ved standarkalkulasjon
Prisbevissthet
Prisdannelse - se Markedspris
Prisdifferansiering
Prisdiskriminering
Prisetterspørselskurven
Prisfast marked - se Prisfast tilpasning
Prisfast tilpasning
Prisfluktasjon
Prisfølsomhet
Prisglideklausul
Priskartell
Prisleder
Prisnivå
Prispolitikk
Prisprofil
Prisregulering
Prissetting
Prisspredning
Prissystem
Pristilpasser
Prisvariabel tilpasning
Prisvariabelt marked
Prisvariasjon
Private equity (Finans)
Privatkonto
Privatuttak
Produksjon
Produksjon for lager
Produksjonsbedrift
Produksjonsfaktorer
Produksjonsfunksjon
Produksjonsgoder
Produksjonskapasitet
Produksjonskartell
Produksjonskjede
Produksjonskomplementaritet
Produksjonskostnader
Produksjonsmarked - se Bedriftsmarked
Produksjonsmidler
Produksjonsorientering
Produksjonsprosess
Produksjonsresultat
Produksjonsutstyr
Produksjonsvarer
Produkt
Produkt direkte kostnader
Produktbidrag
Produktdifferansiering
Produktets livssyklus
Produktgruppe
Produktinnovasjon
Produktinnsats
Produktivitet
Produktkalkyle
Produktkombinasjon
Produktkostnader
Produktlevetiden
Produktloven
Produktorientert organisasjonsplan
Produltprofil
Produktresultat
Produkttest
Produkttilpasning
Produktutvalg - se Sortiment
Produktutvikling
Produsent
Produsentmerke
Produsentpris
Produsentsamvirke
Produsentvarer
Produserte produksjonsmidler
Profitt
Profittmaksimering
Proforma-faktura
Prognose
Progressiv avskrivning
Progressive kostnader
Prokura
Prokuraendossement
Prokurist
Promesse - se Egenveksel (Finans)
Proporsjonal beskatning
Proporsjonal elastisitetskoeffisient
Proporsjonal priselastisitet
Proporsjonale kalkyler
Proposonale kostnader
Prosjektkalkyle
Prospektiv kunde - se Potensiell kunde
Provisjon
Prøvemarked
Prøvesalg
Psykologisk kvalitet
Punktprisnedsettelse
Pyramidedistribusjon
Påkosting
Påleggskalkyle - se Tilleggskalkyle

Påløpt kostnad

 

Få aksjene til å dekke forbruksutgiftene dine

Økonomer og spekulanter strør stadig rundt seg med ulike aksje- og investeringsstrategier. Men visste du at du kan få aksjeinvesteringene dine til å dekke de aller fleste forbruksutgiftene du har?
Dette eksperimentet er ikke avhengig av aksjekurser som faller eller stiger, selv om du naturligvis bør se deg om etter stabile selskaper som tjener penger og fortsatt kommer til å eksistere mange år frem i tid. Derimot retter vi fokuset mot utbytteaksjer hvor den årlige (noen betaler utbytte hvert halvår eller hvert kvartal) tilbakebetalingen til aksjonærene er stor nok til å dekke utgiften som du har med innkjøp av produktene som selskapet produserer.

Kilde: Pixabay

 

La oss bruke noe så enkelt som tannkrem som eksempel, og la oss anta at du ikke sparer nevneverdig på mengden og bruker seks tuber tannkrem i året. Hvis vi sier du kjøper tubene til 15 kroner stykket gir dette en årlig utgift på 15 kr/tube x 6 tuber = 90 kroner.
Som så mange andre bruker du tannkrem fra Colgate. Colgate-Palmolive er et amerikansk børs- notert selskap som også betaler utbytte. I 2019 ender dette på 1,71 dollar per aksje, noe som blir til 15,58 kroner per aksje (kurs benyttet 1$ = 9,11 NOK). Av dette følger det at du må eie seks aksjer i Colgate-Palmolive (6 x 15,58 = 93,48 kroner) for at utgiften til tannkrem skal dekkes av det samme selskapet som du kjøper tannkremen fra.
I skrivende stund koster én Colgate-Palmolive-aksje 67,11 dollar, altså ca. 611 kroner. Det betyr at du må investere 3668 kroner i Palmolive for at dine utgifter til tannkrem dekkes av utbyttet.

Det samme regnestykket kan du gjøre med andre utgifter. Det er naturligvis enklest med de mindre postene på budsjettet, der hvor investeringen ikke behøver å være så stor. Dersom du er glad i ketchup kan The Kraft Heinz Company være verdt å se på. Dette selskapet betaler også utbytte og den direkte utgiften til ketchup er mulig å få dekket uten en særlig stor investering.

Kilde: Pixabay

 

Du har sikkert også større utgiftsposter på budsjettet ditt. Forsikringer kan du eksempelvis få dekket gjennom utbytter fra forsikringsselskaper som Gjensidige og Tryg. Kanskje bruker du noen hundrelapper på betting, dataspill og spill på nettet i løpet av et år, og også her finnes det flere børsnoterte selskaper som utbetaler årlige utbytter som kan dekke utgiftene til spillingen. I forhold til børsnoterte betting- og gaming-selskaper bør du imidlertid se deg godt for, det er ikke alle som betaler utbytte og kursutviklingen har vært mager for flere av selskapene.
Det er naturligvis ikke alle som har mulighet til å få dekket alle forbruksutgifter gjennom aksjeinvesteringer med det samme. Bensinutgifter kan være et eksempel på dette. Hvis du kjører 20 000 kilometer per år med en forholdsvis moderne bil bruker du kanskje 1200 liter bensin. Med en literpris på 17 kroner (vi er forsiktige) blir det til en årlig utgift på 20 400 kroner. Equinor betaler nesten 9,50 kroner i utbytte per aksje i 2019 hvilket betyr at du behøver 2148 aksjer for å få bensinutgiften dekket gjennom utbyttet. I skrivende stund koster én Equinor-aksje 175 kroner, hvilket krever en samlet investering på 375 900 kroner.
Som du ser kan dette være et spennende eksperiment, og kanskje kan du med tiden få dine årlige forbruksutgifter dekket gjennom aksjeinvesteringene dine. Og så kommer jo eventuelle kursstigninger som en bonus.