Finansleksikonet bruker cookies for å forbedre nettstedet. Finn ut mer her! 
                   

REGNSKAPSLEKSIKON S
 
Saldere konto
Saldo
Saldometoden
Saldonedskriving
Salgets resultatavvik (Formel)
Salgs- og administrasjonskostnader
Salgsapparat
Salgsbudsjett
Salgsdistrikt
Salgsdokument - se Faktura
Salgsforening
Salgsfremmende tiltak (SP)
Salgsgevinst
Salgshjelp
Salgsinnsats
Salgsinntekt
Salgsinntektsreduksjoner
Salgskartell
Salgskjede
Salgskostnader
Salgsleder
Salgsorganisasjon
Salgsplan
Salgspolitikk
Salgspris
Salgsprisavvik (Formel)
Salgssjef
Salgssum
Salgstap
Salgsverdi
Salgsvolumsavvik - bidrag (Formel)
Salgsvolumavvik - selvkost (Formel)
Samarbeidsformer
Samkostnader
Samlekalkyle
Sammenkoblet produksjon
Sammenkoblet tilbud
Sammensatte kostnader
Sammenstillingsprinsippet
Samvirkeforetak (SA)
Samvirkelag
Sanering
Segmentering
Segmenteringskriterier
Sekundær etterspørsel (Finans)
Sekundære behov (Finans)
Sekundære etterspørselsdeterminanter
Sekundærmarked
Sekundærnæring
Selektiv distribusjon/ salg
Selektiv markedsføring
Selektiv tilleggskalkyle
Selektivt marked
Selger
Selgerleder
Selgermora - se Kreditmora
Selgers marked
Selskap
Selskap med begrenset ansvar
Selskap med fullt ansvar
Selskapsformer
Selskapskapital
Selskapsregnskap
Selskapsskatt
Selskapssparing
Selvangivelse
Selvbetjening
Selvbetjeningsforretning
Selvfinansiering
Selvfinansieringsgrad (Formel)
Selvkost
Selvkostkalkyle
Selvkostmetode se selvkostkalkyle
Semivariable kostnader
Serielån (Finans)
Seriefabrikasjon
Seriekalkulasjon
Seriekostnader
Serieprodukt
Serteparti - se Certeparti
Service
Sesjonsendossement
Sesongsvigninger
Sikkerhetslager - se Minimumslager
Sikkerhetsmargin se Dekningsdiagram
Sikring
Sikringsprinsippet
Simulering
Simultantstiftelse av aksjeselskap
Sist-inn-først-ut metode
Sivilt kjøp
Sjøfraktbrev - se Konnossement
Skal-verdier - se Er-verdier
Skalautbytte
Skattefond
Skattefunn
Skattegjeld - se Skattefond
Skattegjeld (utsatt skatt)
Skatteklasser
Skattekort
Skattekostnad
Skattemeldinger - se Selvangivelse
Skattemeldinger - tvangsmulkt
Skattemessig avskrivning
Skatteoppgjør
Skattepliktig resultat
Skatteproveny (Finans)
Skatteregnskap
Skinngevinst
Skjermede næringer
Skjult likviditetsreserve
Skjult reserve
Skrapverdi
Skyldnermora
Solgte varers merkost
Solidarisk ansvar
Soliditet
Solvens
Sortiment
Sortimentsbredde
Sortimentsdetaljist
Sortimentsdybde
Sortimentsgrossist
Sortimentspolitikk
Sosial kvalitet
Sosiale kostnader
Spedisjon
Speditør
Spesieskjøp
Spesialdetaljist
Spesialforretning
Spesialgrossist
Spesialvare
Spesieskjøp
Spesifikk toll
Spesiell prisstigning
Splitte-opp metoden
Sportel
Sprangvise faste kostnader
Stabil likevektspris
Standard lønnskostnader (Formel)
Standardiserte basisvarer
Standardkalkulasjon
Standardkostnader
Standardkostnadsregnskap
Standardpris
Standardsatsprinsipp
Standardselvkost
Standardvarer
Stansningsrett
Stasjonær handel
Statisk balanse - se Balanse
Statisk balansevurdering
Statistisk behovselastisitet
Status
Statusbok
Statusrabatt
Stiftelse
Stiftelse av aksjeselskap
Stigende kalkulatoriske avskrivninger
Stille selskap
Stillstandskostnader
Strategi
Strukturkostnader
Strømingsanalyse
Strømingsbegreper
Stykkostnad
Stykkskatt
Stykktilvirkning
Styre i aksjeselskap
Største overskudd
Subjektiv kjøpsrisiko
Subjektiv verdi
Substansverdi
Substitusjon av produksjonsfaktorer
Substitiusjonsområde
Substitusjonsrate
Substitutter
Substraksjonskalkyle - se Restkalkyle
Suggesjonskjøp
Sum enhetskostnad
Supermarked
Superprofitt
Suppleringssalg
Syndikat
Syreprøve
Sysselsatt kapital
Systemkjøp
Særinntekt
Særkostnader
Såkornfond (Finans)
 

 

Bruk Bitcoin ved nettcasinoer

Bitcoin er i dag en av de mest kjente kryptovalutaen som benyttes i verden. En kryptovaluta er en valuta som kjennetegnes ved at den er digital. Den er derfor hverken regulert eller utstedt av en sentralbank slik som gjerne valuter som Euro og Krone er.
Baktanken ved å utvikle kryptovaluta var å utvikle en valuta som ikke kunne påvirkes av hverken politikk eller inflasjon. Ved bruk av Bitcoin gjennomføres også en transaksjon raskere enn ved en vanlig overføring. E-lommebøker er i dag den mest populære måten å bruke Bitcoin til casinospill på.

E-lommebøker og Bitcoin

Dersom du ønsker å benytte deg av Bitcoin som betalingsmiddel bør du først lese deg frem til hva Bitcoin egentlig er. En e-lommebok er en programvare som gir tilgang til bruk av Bitcoin ved eksempelvis betaling hos et nettcasino. Hos et casino som https://www.storspiller.com/ kan du benytte e-lommebøker for å gjøre innskudd med Bitcoin.
Bitcoin blir lagret i e-lommeboken og kan betegnes som nøkler, og finnes i både private og offentlige varianter. Private nøkler vil tilsi private passord som er nødvendig for at du skal få tilgang til dine Bitcoin. En offentlig nøkkel er derimot din Bitcoin-adresse som kan benyttes når du skal motta Bitcoins fra andre personer.

Privatliv og sikkerhet

Ved bruk av Bitcoin som valuta bør du være oppmerksom på at du bør ivareta ditt privatliv på en sikker og forsvarlig måte. Dersom du benytter deg av Bitcoin vil du selv ha hovedansvaret for din beholdning i form av valuta. For at dine Bitcoin skal oppbevares på en forsvarlig måte anbefales det at du oppbevarer dine Bitcoins forsvarlig.
Bitcoin ivaretar i større grad dine økonomiske forhold i forhold til både privatliv og sikkerhet. Det er i dag mange privatpersoner som ikke er klar over at mange finansielle instanser kan spore dine transaksjoner. Ved bruk av en kryptovaluta som Bitcoin vil en slik sporing bli vanskelig.

Trygge transaksjoner med Bitcoin

Bitcoin skal være trygt å bruke i forhold til den tekniske sikkerheten. Bitcoin både krypterer og loggfører samtlige transaksjoner som gjennomføres til enhver tid. Det trygge tekniske systemet gjør at en transaksjon bare kan gjennomføres av eieren av de aktuelle Bitcoins som blir benyttet.
Derimot kan en Bitcoin-transaksjon ikke avbrytes om du skulle angre på overføringen. Det er derfor viktig at du er helt sikker på at du innehar riktig adresse før du overfører dine Bitcoins til andre personer. Bitcoin egner seg derfor godt når du skal utføre innskudd til ulike nettbaserte casinosider.

Kan Bitcoin benyttes overalt?

Bitcoin kan benyttes ved transaksjoner til nettsteder eller privatpersoner som allerede har dette som en alternativ betalingsløsning. Det er derfor viktig at du først sjekker hvorvidt et nettcasino eller en annen mottaker tilbyr denne betalingsløsningen før du eventuelt registrerer deg med en spillkonto.
I tillegg medfører bruk av Bitcoin en anonymitet som tilsier at det er nødvendig med et strengt regelverk. Dette regelverket er møysommelig regulert av myndighetene for å forhindre eksempelvis svindel eller annen økonomisk kriminalitet. Bruk av Bitcoin er derfor trygt regulert og kan i utgangspunktet benyttes sikkert av privatpersoner over 18 år.