Finansleksikonet användar cookies för at förbetträ webblatsen. Ta reda på mer her! 

 
 

 


Lagerränta

 

Årlig lagerkostnad i procent av det genomsnittliga värdet hos lagret.

För att spegla lagerföringskostnaderna, alltså de rörliga kostnaderna som följer av att hålla lager så brukar man utnyttja en räntesats kallad lagerränta som oftast anses vara linjär mot lagervärdet i det specifika lagret. Denna lagerränta beräknas som följande:

 

Inom lagersystemet är lagerräntan en av de viktigaste komponenterna för styrningen av lager för ett företag och således för kontrollen av ovanstående kostnader. Denna används framförallt för att ta beslut om vilka lagernivåer företaget skall ha, d.v.s. vilka investeringar företaget skall göra i lager samt används som grund för investeringar i lagerkapacitet.

 

Referens: Finansportalen